Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 300,- per deelnemer, inclusief het handboek.

Open Boek; cursus leescoördinator

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

De cursus bestaat uit een viertal themabijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: jeugdliteratuur, soorten boeken en genres, stimulering leesbeleving, leesbevorderingsactiviteiten in doorgaande lijn, informatie boeken in relatie tot werkstukken en spreekbeurten, relatie lezen en leesbevordering, opzetten schoolbibliotheek.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs

Toelichting doelgroep:

Leerkrachten basisonderwijs.


Aanmelden via:

Aanmelden bij m.andela@bibliothekenmarenfean.nl


Kerndoelen

Opleiden tot leescoördinator.
De leescoördinator is in staat leesplezier een structureel onderdeel te laten zijn van het onderwijs.