Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 125,-

Workshop over interactief (voor)lezen

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Veel leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs hebben een negatieve attitude ten aanzien van het lezen. Veel lezen heeft een positief effect op zowel de persoonlijke als de cognitieve ontwikkeling en bevordert de woordenschat.
Een manier om leerlingen te enthousiasmeren voor lezen is boeken mee de klas in te nemen, en daaruit passages voor te lezen die de leerlingen aan zouden kunnen spreken of aan het denken doen zetten. Als de docent hierbij gebruikt maakt van interactief voorlezen ontstaat er gelijk een situatie waarin de leerling ook een stem krijgt in het leesproces.
We gaan in op intonatie, tempo, volume en dynamiek tijdens het voorlezen. Ook kunnen we suggesties geven voor geschikte boeken en fragmenten. We gaan in op welke vragen je kunt stellen voor, tijdens en na het lezen.
Deze workshop is geschikt voor docenten en voor mbo-scholieren die een opleiding volgen in de richting van welzijn, pedagogisch en maatschappelijk.

Doelgroepen:
  • docenten voortgezet onderwijs
  • docenten
  • voortgezet onderwijs