Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 80,-

NET-tiquette groep 7 en 8: hoe ga je om met de ander op internet

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Kinderen krijgen al vanaf een jonge leeftijd geleerd hoe we met elkaar omgaan. Online is er echter veel minder toezicht op het gedrag van de kinderen. Met wie praten zij en wat zeggen ze tegen anderen? Dit lesprogramma gaat over de mogelijke consequenties van hoe Leerlingen zich gedragen jegens anderen. De les sluit aan op de NET-tiquetteles voor groep 5 en 6 en gaat in op het stellen van grenzen, het overschrijden ervan en de daarbij behorende eventuele (gerechtelijke) gevolgen. Daarnaast komen de leerlingen erachter waar zij terecht kunnen als zij te maken krijgen met onwenselijk gedrag op internet...

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7

Kerndoelen

  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren

Kerncompetenties mediawijsheid

  • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
  • reflecteren op het eigen mediagebruik
  • zien hoe media de werkelijkheid kleuren