Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 15,-

Speelleescollecties / Voorleespakketten

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Een speelleescollectie is een aantrekkelijke combinatie van boeken en spelmateriaal bedoeld voor thematisch werken. De collectie kan bestaan uit een titel in meervoud, een reuzenboek, een aantal boeken over hetzelfde thema, knuffels, speelleermateriaal en een speelwerkbrief.
In de handleiding worden suggesties gegeven die te gebruiken zijn bij het interactief voorlezen en er staan activiteiten in beschreven om het verhaal te verwerken in de groep.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • kinderen op een kinderdagverblijf
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerkrachten primair onderwijs
 • bibliotheken
 • kinderopvang
 • peuterscholen

Toelichting doelgroep:

Plezier beleven aan een boek staat centraal bij de speelleescollecties. Het accent ligt op voorlezen.
Door het samen bekijken van en praten over prentenboeken, versjes lezen en liedjes zingen komen kinderen actief en passief met taal in aanraking.
Het boek speelt een grote rol bij de ontwikkeling van fantasie.


Kerndoelen

 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid

Subdomein: Gesprekken, luisteren, spreken

Leerlijnen Taal: Deelnemen aan gesprekken, taalgebruik, woordenschat

Plezier beleven aan een boek staat centraal bij de speelleescollecties. Het accent ligt op voorlezen.
Door het samen bekijken van en praten over prentenboeken, versjes lezen en liedjes zingen
komen kinderen actief en passief met taal in aanraking.
Het boek speelt een grote rol bij de ontwikkeling van fantasie.