Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
ca. € 25,- per deelnemende school

Nationale Voorleeswedstrijd

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Om het voorlezen aan kinderen door (groot)ouders, leerkrachten en anderen te stimuleren wordt jaarlijks een landelijke voorleeswedstrijd voor kinderen georganiseerd. Vanaf begin september kunnen alle basisscholen die mee willen doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd het gratis lespakket bestellen. Het pakket bevat alle materialen die nodig zijn om op school een voorronde te organiseren: een spelregelboek, twee posters en een oorkonde voor de voorleeskampioen van de school. Er is een speciale website met uitgebreide informatie. U kunt daar o.a. een gratis deelnamepakket aanvragen: Doet u dit wel vóór 1 september!

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7

Kerndoelen

  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid, lezen

Subdomein: Luisteren, spreken, fictie teksten

Leerlijnen Taal: Taalgebruik, vertellen en presenteren, lees- en schrijfmotivatie