Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 0,26 per boek per week

Leskist Engels

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Steeds meer basisscholen geven Engelse lessen aan kinderen. Sinds 1985 is Engels een verplicht vak in het basisonderwijs. Ook met de komst van drietalige scholen is er een toenemende vraag naar Engelse boeken voor gebruik in de les. Om aan deze vraag te kunnen voldoen biedt uw bibliotheek de mogelijkheid om een collectie Engelse boeken te huren voor gebruik in de klas.
De collectie wordt op maat samengesteld met boeken voor onderbouw, middenbouw en/of bovenbouw.

Doelgroepen:
  • primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs

Kerndoelen

  • kerndoel 16 Engelse taal; woordenschat

Taaldomein : Lezen, Mondelinge taalvaardigheid, Begrippen en taalverzorging

Subdomein : Gesprekken, Luisteren, spreken, fictie teksten, begrippen, taalverzorging

Leerlijnen Taal : Deelnemen aan gesprekken, Taalgebruik, woordenschat, begrijpend luisteren, Technisch en begrijpend lezen, leeswoordenschat, reflectie op geschreven taal