Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Vraag bij uw bibliotheek naar de actuele kostprijs

Groepsbezoek aan de bibliotheek : diverse groepen

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Het is mogelijk om met alle (combinatie) groepen een bezoek te brengen aan de bibliotheek voor een rondleiding en instructie in bibliotheekgebruik. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de bibliotheek. Er zijn diverse programma's mogelijk, b.v. rond een thema. Een voorbereiding in de klas of een verwerking achteraf geven een dergelijke excursie meerwaarde.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid, lezen, begrippen en taalverzorging

Subdomein: Gesprekken, spreken, luisteren, begrippen

Leerlijnen Taal: Taalgebruik, woordenschat, reflectie op communicatie, taalbewustzijn, functies van geschreven taal