Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 15,-

Geschiedenis in een boekenkast: De CANON van Nederland

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. Aan de canonvensters zijn vijftig jeugdboeken gekoppeld, in verhalen komt de geschiedenis immers pas echt tot leven! Daarbij zit een toolkit met tips en lesbrieven. Met deze materialen wordt alles 'uit de kast gehaald' om leerlingen tot lezen te verleiden en de leerkrachten te laten voorlezen.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat
  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid, lezen, Begrippen en taalverzorging

Subdomein: Luisteren, spreken, fictie en zakelijke teksten, begrippen, taalverzorging

Leerlijnen Taal: Deelnemen aan gesprekken, interactief leren, lees/schrijfinformatie, technisch en begrijpend lezen, reflectie op geschreven taal.