Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 125,-

Cursus Interactief voorlezen (doelgroep 0-4 jaar)

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

De cursus bestaat uit twee dagdelen:
1. Aandacht voor de leeftijd 0-2 jaar
2. Aandacht voor de leeftijd 2-4 jaar.
Aan bod komt de leesontwikkeling, geschikte boeken voor de doelgroepen, vaardigheden interactief voorlezen.

Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra

Toelichting doelgroep:

Pedagogisch medewerkers.
Pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden bieden voor het interactief voorlezen.