Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 25,-

Boekenbal

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

Met het project Boekenbal maken leerlingen door middel van spannende geheimschriften kennis met leuke leesboeken. Leerlingen grabbelen een bal uit de ballenbak. In de bal zit een boektitel gecodeerd in geheimschrift. Na ontcijfering van dit geheimschrift gaan kinderen het boek lezen. In de ballenbak zitten ook vijf gouden ballen die verwijzen naar een opdracht voor de hele klas. Voor iedere leerling is er een werkboekje, een balboekje, met tips voor het kiezen van boeken. Er is ruimte om over circa 4 verschillende boeken iets op te schrijven. Bovendien staan hierin de geheimschriften die nodig zijn voor het ontcijferen van de boektitels.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat

Taaldomein : Lezen

Subdomein : Fictie teksten

Leerlijnen Taal :
- Begrijpend lezen
- Leeswoordenschat
- Reflectie op geschreven taal