Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Eventuele gastles door medewerker bibliotheek: € 60,- per klas
Collectie Boek en film: € 50,- (leentermijn 8 weken)
Contactinformatie
Wiesje Eppinga
Burgemeester Kuperusplein 48
8442CL Heerenveen
E w.eppinga@bibliothekenmarenfean.nl

Boek en film - Voortgezet onderwijs

Aanbieder: Bibliotheek Heerenveen

De school ontvangt van de bibliotheek een collectie boeken en DVD’s van verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op school de verfilming van het boek. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken door middel van de gelijknamige dvd. Daarna worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze verfilming op DVD klassikaal vertoond.

Doelgroepen:
  • leerlingen vmbo BBL 1 en 2
  • leerlingen vmbo KB 1 en 2
  • leerlingen vmbo GL 1 en 2
  • leerlingen vwo 1
  • leerlingen vmbo TL 1 en 2
  • leerlingen havo 1