Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 15,-

Het Letterwinkeltje

Dit is een project waarin spelen met letters en lezen van letters en woorden centraal staat.
Uitgangspunt van dit project is het boek “Het letterwinkeltje” van Marianne Busser en Ron Schröder. In de klas komt een klein letterwinkeltje te staan in de vorm van een groot uitgeklapt boek. Tijdens het project worden dagelijks een of twee letters aangeboden, samen met een prentenboek, een leesboek of voorleesboek, een liedje of versje waarin de aangeboden letter een rol speelt. Aan het eind van het project is het letterwinkeltje gevuld met letters.

Leerdoelen

Plezier in het spelen met letters en woorden.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën

Taaldomein: Lezen

Subdomein: Zakelijke teksten, fictie teksten

Leerlijnen Taal: Relaties tussen gesproken en geschreven taal,
functies van geschreven taal en boekoriëntatie